Konserwacja dachów

Wyginanie blachy

Konserwacja dachów pozwala zadbać nie tylko o wygląd dachu, ale również o jego podstawową funkcję, czyli ochronę budynku. Wykonujemy więc przeglądy dachów w celu sprawdzenia ich stanu oraz określenia, co należy zrobić, aby je zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Jest to bardzo istotne, ponieważ każdy dach jest narażony na działanie warunków atmosferycznych czy też inne szkodliwe czynniki, które wpływają na jego stan i wytrzymałość. Warto więc upewnić się, czy nie ma gdzieś luźnych lub zniszczonych dachówek oraz nieszczelności, a także korozji. Realizujemy prace, takie jak:

  • czyszczenie dachu,
  • malowanie dachówek,
  • usuwanie mchu i porostów,
  • usuwanie korozji z rynien itd.

Jeśli Klient posiada dach płaski, ważne jest regularne sprawdzanie jego uszczelnień i drenażu. Należy usunąć nagromadzoną wodę i zanieczyszczenia, aby zapobiec zaleganiu wilgoci, która może prowadzić do uszkodzenia dachu.

Gwarantujemy sprawną konserwację dachów wykonaną przez profesjonalny zespół dekarzy. Dysponują oni wszelkimi sprzętami i materiałami potrzebnymi do tego typu zleceń. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

 

Kiedy warto wykonać przegląd dachu?

Przegląd dachu może okazać się dobrą decyzją w każdym przypadku, lecz w szczególności przed zimą i w trakcie wiosny. Właśnie w tych okresach pojawia się najwięcej opadów, które mogą spowodować przeciekanie dachu. Spora różnica temperatur również może źle wpłynąć na stan dachówki. Oprócz tego warto skorzystać z konserwacji dachu, gdy zauważymy, że jest nieszczelny lub zabrudzony czy też uszkodzony. Regularne przeglądy niejednokrotnie pozwalają w porę wykryć ewentualne usterki, a tym samym zapobiec wystąpieniu poważniejszej awarii, co wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia naprawy dachu.

 

Co obejmuje konserwacja dachu z dachówek?

Dachówki, wskutek działania czynników zewnętrznych, są narażone na zabrudzenia. W zależności od jakości mogą dłużej lub krócej zachować pierwotny wygląd, jednak w końcu nieuchronnie pojawią się na nich zanieczyszczenia, w tym nalot organiczny. Jest to naturalny proces, który nie zawsze wiąże się z obniżeniem parametrów wytrzymałościowych pokrycia. Nie oznacza to jednak wcale, że z konserwacji dachu z dachówek można zrezygnować.

Regularne czyszczenie powierzchni dachówek jest ważne nie tylko ze względów estetycznych. Usunięcie zanieczyszczeń, w tym emisyjnych i atmosferycznych, umożliwia skontrolowanie stanu dachu, wykrycie ewentualnych pęknięć i ubytków oraz wdrożenie w ich obrębie działań naprawczych, zanim przekształcą się w poważniejsze uszkodzenia.

W zakres konserwacji dachu z dachówek wchodzą takie działania, jak m.in. oczyszczenie powierzchni z porostów, mchów i innych zabrudzeń, wypełnienie ubytków, naprawa uszkodzeń, a także pomalowanie dachówek.

 

Na czym polega konserwacja dachu z blachy?

Konserwacja dachu z blachy, podobnie jak w przypadku dachówek, ma na celu przywrócenie konstrukcji estetycznego wyglądu oraz pełnej funkcjonalności. Regularne przeglądy znacząco wydłużają żywotność konstrukcji – zaleca się, by konserwację dachu blaszanego przeprowadzać przynajmniej raz na rok.

Prace konserwacyjne w obrębie dachu z blachy obejmują m.in. jego dokładne oczyszczenie z zabrudzeń różnego pochodzenia (emisyjnych, biologicznych, atmosferycznych), ocenę stanu technicznego (pod katem pęknięć, przebarwień, ubytków, ognisk korozji), naprawę usterek i malowanie blachy.

 

Konserwacja papy 

Konserwacja papy polega na przywróceniu pokryciu odpowiedniego poziomu izolacyjności, a tym samym zapewnienie konstrukcji optymalnej odporności na wilgoć i inne czynniki zewnętrzne. Proces ten może być przeprowadzony na różne sposoby.

Konserwacja papy na ciepło to zastosowanie płynnych substancji bitumicznych, aplikowanych w bardzo wysokiej temperaturze (180-200°C). Możliwe jest także wykonanie konserwacji papy na zimno przy użyciu preparatów rozpuszczalnikowych bądź bezrozpuszczalnikowych – mogą być to masy asfaltowe, elastomery bitumiczne czy masy asfaltowo-kauczukowe.