Z jakich przyczyn najczęściej przecieka dach?

Przeciekający dach to jedna z głównych przesłanek do przeprowadzenia natychmiastowego remontu. Tego rodzaju awaria może skutkować do osłabieniem i skróceniem żywotności całej konstrukcji, rozwojem pleśni i grzybów oraz wystąpieniem dalszych uszkodzeń. Co zwykle jest powodem cieknącego dachu? Wyjaśniamy!

Na jakie uszkodzenia narażony jest dach?

Pleśń, zacieki, woda kapiąca z sufitu – to oznaki cieknącego dachu. Z biegiem czasu może dojść do trwałego uszkodzenia warstwy termoizolacyjnej i obniżenia parametrów wytrzymałościowych budynku. Konieczność naprawy dachu w przypadku przecieku to oczywistość, warto jednak poznać przyczyny tej usterki, by wiedzieć, jak ich uniknąć w przyszłości.

Dach podlega nieustannemu oddziaływaniu czynników zewnętrznych: wiatru, słońca, opadów deszczu i śniegu oraz insektów. Pod ich wpływem może dojść do osłabienia materiałów dachowych, w tym ich właściwości izolacyjnych, czego efektem jest powstawanie szczelin, pęknięć i odklejanie się poszczególnych elementów pokrycia. Przecieki bywają też spowodowane błędami popełnionymi przy budowie dachu – nieprawidłowym montażem pokrycia, użyciem niskiej jakości materiałów, źle wykonanymi obróbkami blacharskimi. Cieknący dach to też nierzadko konsekwencja niewłaściwego odśnieżania.

Jak naprawia się przeciekający dach?

Przed naprawą dachu konieczne jest zlokalizowanie źródła przecieku oraz określenie przyczyny wystąpienia problemu. Tylko wówczas można opracować odpowiedni plan remontu przeciekającego dachu.

Często obejmuje to takie działania, jak wymiana uszkodzonych elementów pokrycia lub przywrócenie ciągłości izolacyjnej przy użyciu dekarskich taśm albo mas uszczelniających. Jeśli przeciek to wynik uszkodzenia konstrukcji nośnej dachu, konieczna może okazać się jednak generalna naprawa dachu.