Jak prawidłowo konserwować dach? Porady i wskazówki

Konserwacja dachu ma na celu utrzymanie go w pełnej funkcjonalności. Proces ten obejmuje przegląd techniczny konstrukcji, a także przeprowadzanie działań chroniących ją przed uszkodzeniami. Jest to m.in. czyszczenie dachu, usuwanie mchu i porostów, likwidacja ognisk korozji i malowanie dachówek. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy pracach konserwacyjnych.

Jakie znaczenie ma przegląd techniczny dachu?

Jednym z podstawowych elementów konserwacji dachu jest ocena stanu technicznego konstrukcji. Rzetelny przegląd pozwala stwierdzić, jakie działania są konieczne, by właściwie zabezpieczyć dach przed degradacją spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych.

Przed właściwą konserwacją dachu sprawdza się więc jego stan pod kątem takich usterek i problemów, jak pęknięcia, ubytki, przebarwienia, zanieczyszczenia, nieszczelności, korozja. Pod uwagę należy też wziąć warunki lokalizacyjne budynku, gdyż pozwala to stwierdzić, na jakie uszkodzenia dach będzie narażony – np. czy znajduje się w pobliżu drzew.

Metody konserwacji dachu a rodzaj pokrycia dachowego

Skuteczność konserwacji dachu zależy od doboru odpowiednich technik. Należy przy tym uwzględnić rodzaj pokrycia dachowego. W przypadku papy termozgrzewalnej istotne jest zadbanie o właściwe uszczelnienie łączeń i przepustów. Jeśli chodzi o dachy dachówką ceramiczną lub betonową nacisk kładzie się m.in. na regularne czyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń – zarówno emisyjnych, jak i atmosferycznych oraz biologicznych. Podczas konserwacji dachu z blachy także ważne jest usunięcie zabrudzeń, a ponadto ognisk korozji.

W trakcie prac konserwacyjnych trzeba uwzględnić wiek dachu – w przypadku starszych często konieczne są bardziej zaawansowane prace, jak wymiana uszkodzonych elementów czy gruntowne odnowienie całej powierzchni.